Compensa NNW

↩ Lista ubezpieczeń

Compensa NNW

Informacje ogólne

Ochrona przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonej osoby.
Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe.

Zalety

 • zakres ubezpieczenia kreowany zgodnie z potrzebami i preferencjami Klienta
 • ochrona w Polsce i za granicą
 • wypłacone świadczenie jest dodatkowym wsparciem finansowym na czas powrotu do zdrowia, które pomoże sfinansować np. koszty rehabilitacji lub uzupełnić niedobór finansowy spowodowany nieobecnością w pracy
 • liczne klauzule dodatkowe pozwalające na rozszerzenie zakresu NNW, np. assistance, zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu środków specjalnych
 • specjalne warunki ubezpieczenia dla strażaków

Zakres ubezpieczenia

NNW obejmuje zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

W wariancie podstawowym:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • poważne urazy
 • śmierć

W wariancie dodatkowym:

 • następstwa zawału serca i udaru mózgu (tylko przy trwałym uszczerbku)
 • zawodowe uprawianie sportu
 • sporty ekstremalne

Rozszerzenie zakresu ochrony

Zakres ubezpieczenia NNW może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe:

 • assistance – zestaw dodatkowych usług polegających na m.in. dostępie do infolinii medycznej, organizacji wizyty lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, dostarczeniu leków oraz pokryciu kosztów transportu medycznego
 • zwrot kosztów leczenia poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • poważne zachorowanie – wypłata świadczenia w związku z zachorowaniem na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia w podróży
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • odpowiedzialność cywilna wychowawców, opiekunów i instruktorów
 • zwrot kosztów zakupu wyprawki z tytułu narodzin dziecka lub kosztów pogrzebu z tytułu śmierci członka rodziny
 • warunki szczególne dla strażaków – specjalne warunki ubezpieczenia przygotowane dla strażaków ochotniczych straży pożarnych (OSP) i młodzieżowych drużyn pożarnych (MDP)

Onkopensa na wypadek zachorowania na nowotwór

Onkopensa ubezpieczenie indywidualne to ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, dedykowane wyłącznie dla klientów wykupujących ochronę w ramach NNW indywidualnego.

Dajemy Ci do wyboru 3 sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł. 

Proces przystąpienia do ochrony jest szybki i prosty – wystarczy odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Nie wymagamy wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddania się dodatkowym badaniom. Jeżeli nie zdiagnozowano u Ciebie wskazanych w oświadczeniu chorób ani nie oczekujesz na wyniki badań związanych z podejrzeniem ich wystąpienia, to możesz przystąpić do ubezpieczenia.

 • Minimalny wiek objęcia ochroną: 18 lat.
 • Górny wiek objęcia ochroną: 60 lat.
 • Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia.
 • Okres ubezpieczenia: roczny z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony.

Dodatkowe informacje

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia NNW zachęcamy do przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, które odnajdziesz poniżej.

Zachęcamy również do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z Agentem Compensy, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena