NNW Szkolne

↩ Lista ubezpieczeń

NNW Szkolne

Informacje ogólne

NNW w Compensie to uniwersalna ochrona w szkole i poza nią!

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

5 niezbędnych informacji o ubezpieczeniu NNW dla dzieci i młodzieży

Zalety

 • Szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Do wyboru jest jeden z trzech wariantów. Można ubezpieczyć jedno dziecko – polisa indywidualna – lub wszystkie dzieci w ramach jednej umowy – polisa grupowa

ZAKRES / WARIANT A B C
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 28 000,00 zł 30 000,00 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 10 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 5 000,00 zł 7 000,00 zł 7 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150,00 zł 210,00 zł 225,00 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 400, 00 zł 400, 00 zł 400, 00 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Zwrot kosztów leczenia 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW 1 000,00 zł 1 400,00 zł 1 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 4 000,00 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł) 5 600,00 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł) 6 000,00 zł (uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 10,00 zł/ dzień 10,00 zł/ dzień 10,00 zł/ dzień
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł
Compensa iMe Ubezpieczenie iMe Kids Secure 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie
Składka roczna za jedną osobę 43,00 zł 59,00 zł 79,00 zł

Pełny opis zakresu ubezpieczenia można odnaleźć w Klauzuli Szkolnej zatwierdzonej przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 14/06/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 6/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku.

Rozszerzenie zakresu ochrony

Ubezpieczenie NNW szkolne może zostać rozszerzone o liczne klauzule dodatkowe, zgodnie z potrzebami i preferancjami danej placówki oświatowej:

 • zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem
 • jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy, która nastąpiła w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych – zwrot kosztów poniesionych na środki ortopedyczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku
 • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
 • jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna  Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowy miesiąc ubezpieczenia
 • OC dyrektora placówki oświatowej
 • OC personelu placówki oświatowej
 • odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni
 • OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej

Dodatkowe informacje

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia NNW zachęcamy do przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, które odnajdziesz poniżej.

Zachęcamy również do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z Agentem Compensy, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena