Firma Życie

↩ Lista ubezpieczeń

Firma Życie

Informacje ogólne

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego ubezpieczenia na życie Compensa Firma Życie jako uzupełnienie pakietu majątkowego Compensa Firma. Gwarantujemy bezpieczeństwo, nowatorskie rozwiązania ubezpieczeniowe i ograniczone do minimum formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. Ochronę Ubezpieczeniową zawieramy na rok z możliwością jej automatycznego przedłużenia

Podstawą do zawarcia umowy ubezpieczenia jest wniosek ubezpieczeniowy złożony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 3 pracowników i nie więcej niż 20 pracowników.

Zobacz pakiety

Jak się ubezpieczyć?

Do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia przedsiębiorca powinien dołączyć:

 • podpisaną ofertę ubezpieczeniową zawierającą: zakres ochrony ubezpieczeniowej, składkę, sumę ubezpieczenia, częstotliwość opłacania składek
 • wykaz osób przystępujących do umowy ubezpieczenia i prawidłowo wypełnione deklaracje zgód tych osób

Jeśli na dzień zawierania umowy ubezpieczenia klient jest ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń:

 • oświadczenie o ciągłości ubezpieczenia i wypowiedzenie poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
 • kopię zakresu ubezpieczenia od poprzedniego ubezpieczyciela

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • wszyscy pracownicy (w wieku od 16 do 67 roku życia) pracujący na dzień wejścia w życie ubezpieczeniaoraz nowo zatrudnieni
 • małżonkowie, partnerzy (w wieku od 16 do 67 roku życia)
 • pełnoletnie dzieci (w wieku od 18 do 67 roku życia)

Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna:

 • być zatrudniona na dzień początku ochrony ubezpieczeniowej – wskazanej w deklaracji zgody
 • wypełnić i podpisać deklarację zgody przystąpienia do grupowego ubezpieczenia Compensa Firma Życie

Karencja:

 • czasowe ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa przez okres wskazany w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, liczony od dnia początku okresu ubezpieczenia
 • karencja nie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • jeżeli ubezpieczony był uprzednio objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, bądź był osobą ubezpieczoną na podstawie indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego – okres ubezpieczenia jest zaliczony do okresu karencji

Istnieje możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia

Korzyści dla ubezpieczającego

 • możliwość wliczenia ubezpieczenia w koszty uzyskania przychodu – w przypadku partycypacji pracodawcy w opłacaniu składek za pracowników
 • zniżka w składce – w przypadku ubezpieczenia majątku firmy
 • obsługa ubezpieczenia on-line poprzez stronę www.naszacompensa.pl
 • możliwość zwolnienia z wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli pracodawca pokrywa składkę z tytułu umowy dotyczącej śmierci pracownika
 • opłacanie składek za grupę, na indywidualne konto, najpóźniej w 14 dniu okresu, za który należna jest składka

Korzyści dla ubezpieczonego

 • ochrona ubezpieczeniowa pracownika i jego najbliższych – 24 godziny na dobę
 • możliwość ubezpieczenia małżonka lub partnera w zakresie innym niż pracownika
 • ubezpieczenie grupowe jest znacznie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne na życie
 • składka opłacana przez pracodawcę poprzez potrącenie z wynagrodzenia
 • świadczenie za pobyt w szpitalu, które zapewni wsparcie finansowe w trakcie leczenia
 • wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim, wypłacona po pobycie w szpitalu (rekonwalescencja)
 • świadczenie apteczne, czyli dodatkowe środki na zakup leków niezbędnych do powrotu do zdrowia
 • zabezpieczenie płynności finansowej pracownika dla siebie i swojej rodziny
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o pakiet Assistance VIP – również dla rodziny
 • zgłaszanie roszczeń przez stronę www.compensa.pl
 • możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji

Ubezpieczenie Compensa Firma Życie daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb, obejmuje cały szereg pakietów podstawowych: ochrony życia, ochrony zdrowia, ochrony rodziny,  dodatkowych cegiełek: pracodawcy, rodziny, medycznej, wypadkowej oraz pakietów branżowych dostępnych dla wybranych branż (niestandardowe świadczenie, niespotykane do tej pory na rynku, zabezpieczające pracowników z jednej branży)

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena

Podobne produkty: