OCHRONA+

↩ Lista ubezpieczeń

OCHRONA+

Informacje ogólne

Ochrona + to tradycyjne ubezpieczenie na życie. Polisa zapewnia ochronę Tobie i wsparcie finansowe Twoim bliskim. Jej zadaniem jest zabezpieczenie materialne na wypadek śmierci. Dzięki niej masz pewność, że w trudnych sytuacjach nie zabraknie niezbędnych środków.

Ochrona+ to:

 • pewność, że w razie Twojej śmierci wskazane przez Ciebie osoby otrzymają wsparcie finansowe w określonej przez Ciebie wysokości,
 • gwarancja, że pieniądze z polisy zostaną wypłacone wyłącznie wskazanym przez Ciebie osobom – nie wchodzą do masy spadkowej i są wyłączone z postępowania spadkowego,
 • możliwość elastycznego dopasowania polisy, w trakcie jej trwania, do Twojej sytuacji życiowej, w tym: zwiększenie Sumy ubezpieczenia, jeśli rodzina się powiększa lub dostosowanie zakresu przy zabezpieczeniu kredytu,
 • Ochrona+ to Umowa główna oraz 5 dobrowolnych Umów dodatkowych.

To wszystko już od 40 zł miesięcznie!

Dlaczego warto?

Zabezpieczenie spłaty kredytu

W razie najgorszej sytuacji, czyli śmierci Ubezpieczonego, spłata kredytu nie spadnie na jego rodzinę. Nationale-Nederlanden wypłaci 100% Sumy ubezpieczenia, która może posłużyć do spłaty zadłużenia (dostępne już od 50 000 zł).

Rekompensata utraconych dochodów

Gdy coś Ci się stanie, trafisz do szpitala i nie będziesz mógł pracować i zarabiać, dzięki Ochronie+ otrzymasz dodatkowe środki zgodnie z wybranymi przez Ciebie warunkami, na przykład na spłatę
raty kredytu.

Dodatkowe pieniądze na leczenie

W przypadku choroby ważną kwestią jest czas i dodatkowe środki, które mogą ułatwić proces leczenia i powrót do zdrowia. Wybierając Umowę Poważne zachorowanie, w razie choroby Nationale-Nederlanden wypłaci 100% wybranej Sumy ubezpieczenia, wspierając finansowo Twój proces leczenia.

Wsparcie w trudnej sytuacji

Gdy zdarzy się tak, że Ubezpieczony w wyniku wypadku lub choroby dozna trwałego inwalidztwa całkowitego, wypłacimy mu 100% Sumy ubezpieczenia. To pozwoli zachować płynność finansową na początku tej nowej, trudnej sytuacji.

Przejęcie opłacania składek

Gdy zdarzy się tak, że Ubezpieczony w wyniku wypadku będzie całkowicie niezdolny do wykonywania pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, przejmiemy opłacanie składek ubezpieczeniowych. To pozwoli zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej pomimo braku regularnych dochodów.

Potrzebujesz jeszcze szerszej ochrony?

Ochrona+ składa się z Umowy głównej oraz z 5 Umów dodatkowych

Właściwości Umowy głównej

 • Minimalna Suma ubezpieczenia: 50 000 zł (maksymalna Suma ubezpieczenia nie jest wskazana, ponieważ jest ona uzależniona od indywidualnych potrzeb Klienta)
 • Minimalna składka: 40 zł miesięcznie
 • Wiek przystąpienia: ukończone 18 lat i nieukończone 70 lat

Zakres ubezpieczenia

 • Na wypadek śmierci Ubezpieczonego – wypłata 100% Sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Ochrona+ można poszerzyć o Umowy dodatkowe na wypadek:

Poważne zachorowanie
10 jednostek chorobowych (w tym zawał serca, bypassy, nowotwór złośliwy)

 • Świadczenie: 100% Sumy ubezpieczenia
 • Nawet 3 wypłaty – do 300% Sumy ubezpieczenia
 • Min. Sumy ubezpieczenia: 10 000 zł
 • Maks. Sumy ubezpieczenia: 50% Sumy ubezpieczenia Umowy głównej – nie więcej niż 600 000 zł
 • Wiek przystąpienia: 18-61 (nieukończone)
 • Czas trwania umowy: 5 lat

Pobyt w szpitalu i operacja

 • Wskutek choroby lub wypadku
 • Wypłata za dzień pobytu w szpitalu – 2% Sumy ubezpieczenia
 • Wypłata za maks. 90 dni w roku polisowym, czyli 180% Sumy ubezpieczenia
 • Pobyt min. 3 dni, płatne od 4. dnia pobytu
 • Wypłata za operację – od 10% do 100% Sumy ubezpieczenia (zgodnie z kategorią)
 • Sumy ubezpieczenia: 2 500 zł, 5 000 zł, 10 000 zł
 • Wiek przystąpienia: 18-61 (nieukończone)
 • Czas trwania umowy: 5 lat
Śmierć wskutek Nieszczęśliwego wypadku
 • Dodatkowe środki z tytułu śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 • Suma ubezpieczenia: równa Sumie ubezpieczenia z Umowy głównej
 • Świadczenie: 200% Sumy ubezpieczenia Umowy głównej
 • Wiek przystąpienia: 18-66 (nieukończone)
 • Czas trwania: długość trwania Umowy głównej
Trwałe inwalidztwo całkowite
 • Wskutek choroby lub wypadku
 • Zdarzenie: spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem lub Chorobą, jednoczesne wystąpienie całkowitej, trwałej i nieodwracalnej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, trwające co najmniej 24 miesiące.
 • Świadczenie: 100% Sumy ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia: równa Sumie ubezpieczenia z umowy głównej
 • Wiek przystąpienia: 18-61 (nieukończone)
 • Czas trwania umowy: do końca trwania Umowy głównej, ale nie mniej niż 5 lat
Inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 • Wskutek wypadku
 • Zdarzenie: całkowita niezdolność do wykonywania pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, powstała wskutek Nieszczęśliwego wypadku (NW). W przypadku Ubezpieczonych, którzy w dniu zajścia NW ukończyli 60 rok życia za Inwalidztwo spowodowane NW uznaje się również następujące uszczerbki na zdrowiu spowodowane NW: utratę słuchu, utratę wzroku w jednym oku, utratę kończyny.
 • Świadczenie: przejęcie opłacania składek za wszystkie umowy
 • Wiek przystąpienia: 18-61 (nieukończone)
 • Czas trwania umowy: do końca trwania umowy głównej, ale nie mniej niż 5 lat

 

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena