Ochrona ze Zwrotem

↩ Lista ubezpieczeń

Ochrona ze Zwrotem

Informacje ogólne

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które chcą finansowo zabezpieczyć najbliższych na wypadek swojej śmierci, a jeśli do niej nie dojdzie – odzyskać część lub całość pieniędzy wpłaconych na składki. To propozycja dla osób, dla których tradycyjna ochrona ubezpieczeniowa jest niewystarczająca. 

Dlaczego warto mieć Ochronę ze Zwrotem?

  • Wymierne korzyści – zwracamy do 100% wpłaconych składek w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego końca umowy.
  • Bezpieczeństwo finansowe – ubezpieczamy życie i w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wypłacimy Sumę ubezpieczenia.
  • Utrzymanie wartości pieniądza w czasie – będziemy proponować podwyższenie (indeksację) składki i Sumy ubezpieczenia.
  • Możliwość wyboru Sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę, że im dłuższy okres trwania umowy, tym większy zwrot wypłacimy na koniec.

Ubezpieczenie

Co obejmuje ubezpieczenie i jakie świadczenia zostaną wypłacone?

  • Śmierć, niezależnie od przyczyny (świadczenie: Suma ubezpieczenia).
  • Dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia (świadczenie: zwrot od 50% do 100% wpłaconych składek).

Czy jest konieczne wypełnianie ankiety medycznej?

Tak, z uwagi na wysokie Sumy ubezpieczenia dostępne w ramach umowy.

Wysokość Sumy ubezpieczenia

Minimalna Suma ubezpieczenia – 100 000 zł, maksymalna Suma ubezpieczenia – 400 000 zł.

Częstotliwość opłacania składki

Składki można wpłacać w trybie miesięcznym.

Czy składka jest indeksowana?

Tak, składka jest indeksowana. Z indeksacji wyłączonych jest 5 ostatnich lat okresu ubezpieczenia.

Umowa

Charakter umowy.

Umowa może być zawierana wyłącznie w formie indywidualnej.

Na jakie okresy zawierana jest umowa?

Umowa może być zawarta na 15, 20 lub 30 lat. Daną osobę można ubezpieczyć tylko raz w ramach tej umowy.

Wiek zawierania umowy

Właściciel polisy nie musi być osobą ubezpieczoną. Wiek właściciela polisy i osoby ubezpieczonej: od 18 lat. Maksymalny wiek osoby ubezpieczonej w momencie zawierania umowy – tabela poniżej.

Okres ubezpieczenia Maksymalny wiek Ubezpieczonego
15 lat 56 lat (nieukończone)
20 lat 51 lat (nieukończone)
30 lat 41 lat (nieukończone)

Zwrot na koniec umowy

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Okres trwania ubezpieczenia 15 lat 20 lat 30 lat

Procent wpłaconych składek,
który zwrócimy na koniec umowy

50% 75% 100%

Co w sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy?

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Klient nie otrzyma takiego poziomu zwrotu, jak w przypadku utrzymania polisy do końca umówionego okresu ubezpieczenia. Jeśli umowa zostanie  przerwana, Klient otrzyma wartość wykupu

Tabela zwrotu składek w przypadku zakończenia umowy

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena