Compensa Multi Zdrowie

↩ Lista ubezpieczeń

Compensa Multi Zdrowie

Informacje ogólne

Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia – bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny

Compensa MULTI Zdrowie to ubezpieczenie dla osób, które oczekują gwarancji ekspresowego dostępu do konsultacji lekarskich w ramach prywatnej opieki medycznej. Ubezpieczenie daje Tobie możliwość bezgotówkowego korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot poniesionych kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w dowolnej, wybranej przez Ciebie placówce medycznej.

Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób indywidualnych oraz rodzin, oczekujących opieki medycznej na najwyższym poziomie. 

Zalety

 • bezgotówkowy dostęp do opieki zdrowotnej w sieci ponad 1000 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całego kraju
 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów świadczeń medycznych w wybranej placówce medycznej, jeżeli ta nie znajduje się w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych Compensy
 • gwarantowane terminy oczekiwania na wizytę: internista i pediatra - 1 dzień roboczy oraz lekarz specjalista - do 5 dni roboczych
 • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez limitów i bez skierowań, w tym również lekarzy z tytułem profesora
 • pełny zakres specjalizacji dziecięcych
 • szeroki zakres badań diagnostycznych
 • możliwość rozszerzenia ochrony o rehabilitację

Warianty ambulatoryjne

Compensa MULTI Zdrowie to 2 warianty ubezpieczenia zapewniające ekspresowy dostęp do konsultacji lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych.

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany w dostępie do Rekomendowanych Placówek Medycznych:

 • wykaz Rekomendowanych Placówek Medycznych nr 1 (bez dostępu na terenie Warszawy do CM Damiana i Babka Medica)
 • wykaz Rekomendowanych Placówek Medycznych nr 2 (z dostępem na terenie Warszawy do CM Damiana i Babka Medica) - przy wyborze tego wariantu obowiązuje wyższa składka taryfowa. 
Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym Compensa MULTI Zdrowie MULTI   MEDMULTI
Konsultacje lekarskie - bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego lekarza - internista, lekarz rodzinny, pediatra tak tak
Konsultacje lekarskie - bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego lekarza.
Lekarze pozostałych specjalności z wyłączeniem stomatologii, psychiatrii i chirurgii plastycznej.
Wszystkie specjalizacje dla dorosłych są dostępne w ramach specjalizacji dziecięcych
tak tak (bez ginekologa)
Opieka ginekologiczna i prowadzenie ciąży w tym m.in.: nielimitowane konsultacje ginekologa bez skierowania, cytologia, mammografia, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG transwaginalne, prolaktyna/laktotropina (PRL), kwas foliowy, przeciwciała p/Toxoplasma gondii w klasach IgM i IgG, test ciążowy, wymaz i posiew z kanału szyjki z macicy i z pochwy, antybiogram tak nie
Wizyty domowe.
Nielimitowane wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz lekarza medycyny rodzinnej
tak tak
Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne tak tak
Szczepienia: przeciw grypie 1 raz w roku ubezpieczeniowym, przeciw WZW A i B tak tak
Podanie antytoksyny przeciwwężowej tak tak
Zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej tak tak
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania od lekarza tak tak
Badania diagnostyczne - nielimitowane, na podstawie skierowania od lekarza (wykaz badań szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWU) tak tak
Specjalistyczne badania diagnostyki laboratoryjnej w tym m.in.: hematologiczne, biochemiczne, koagulologiczne, hormonalne, serologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, histopatologiczne, markery nowotworowe, badania moczu i kału tak tak
Specjalistyczne badania diagnostyki obrazowej w tym m.in.: RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endoskopia, scyntygrafia tarczycy tak tak
Specjalistyczne badania czynnościowe w tym m.in.:  EKG, urografia, densytometria, EEG, EMG tak tak
Rehabilitacja opcja dodatkowa opcja dodatkowa
Rabat na usługi stomatologiczne tak tak
Assistance medyczny tak tak 

Wysokość składki

Wiek Dostęp do Rekomendowanych Placówek Medycznych zgodnie z wykazem nr 1 Dostęp do Rekomendowanych Placówek Medycznych zgodnie z wykazem nr 2
Składka miesięczna w zł Składka miesięczna w zł
MULTI MEDMULTI MULTI MEDMULTI
Bez udziału własnego Udział własny 20% Bez udziału własnego Udział własny 20% Bez udziału własnego Udział własny 20% Bez udziału własnego Udział własny 20%
0-14* 94 64 94 64 122 83 122 83
15-20* 80 54 80 54 96 65 96 65
21-25 119 81 79 53 143 97 96 64
26-30 130 88 84 57 169 114 101 68
31-35 136 92 89 61 177 120 107 73
36-40 141 96 93 63 183 125 121 82
41-45 147 100 109 75 191 130 131 90
46-50 152 103 120 82 182 124 144 98
51-55 199 135 169 115 239 162 203 138
56-60 215 146 199 135 258 175 239 162
61-65 225 153 215 146 270 184 258 175
*Możliwość ubezpieczenia dzieci do 20. roku życie tylko w przypadku, gdy umowa zawarta jest na rzecz przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnych.

Każdy z powyższych wariantów może zostać rozszerzony o świadczenia z zakresu rehabilitacji, dla których obowiązuje poniższa tabela składek.

    Wiek REHABILITACJA
Bez udziału własnego Udział własny 20%
0-14* 18 12
15-20* 14 10
21-25 16 11
26-30 17 12
31-35 18 12
36-40 19 13
41-45 21 14
46-50 24 16
51-55 29 20
56-60 34 23
61-65 37 25

Warianty ambulatoryjne

Warianty szpitalne

Dzienny zasiłek szpitalny

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień koniecznego z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości:

 • 50 zł za dzień
 • 100 zł za dzień
 • 150 zł za dzień
 • 200 zł za dzień

W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny Zasiłek Szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Świadczenie operacyjne

Compensa  wypłaca  Ubezpieczonemu   z   tytułu   przeprowadzonej   operacji   stałe   świadczenie   w zależności od grupy, do której operacja została zakwalifikowana:

 • operacje z grupy 1, np. operacje żylaków kończyn dolnych – 2 000 zł
 • operacje z grupy 2, np. prosta mastektomia – 4 000 zł
 • operacje z grupy 3, np. operacje nerek, kręgosłupa – 6 000 zł
 • operacje z grupy 4, np. operacje wątroby – 8 000 zł
 • operacje z grupy 5, np. przeszczepy – 10 000 zł

W wariancie A wypłata świadczenia przysługuje za operacje przeprowadzone w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W wariancie B odpowiedzialnością objęte są operacje zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku jak i choroby.

Wysokość składek dla zasiłku szpitalnego i świadczenia operacyjnego

  Wysokość zasiłku dziennego w zł Świadczenie operacyjne
Wiek 50 zł 100 zł 150 zł 200 zł Wariant A Wariant B
0-14 8 16 24 32 6 21
15-20 7 14 21 28 7 28
21-25 9 18 27 36 9 35
26-30 11 22 33 44 9 36
31-35 12 24 36 48 10 38
36-40 11 22 33 44 11 45
41-45 11 22 33 44 12 49
46-50 14 28 42 56 17 66
51-55 19 38 57 76 20 80
56-60 19 38 57 76 25 99
61-65 25 50 75 100 31 122

Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel np.:

 • pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
 • dodatkową opiekę pielęgniarską,
 • zakup lekarstw,
 • hospitalizację o podwyższonym standardzie,
 • rekompensatę utraconych dochodów.

Wykaz placówek medycznych

Zalety ubezpieczenia

 • szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej,
 • przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony,
 • bezgotówkowe korzystanie z usług w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń w dowolnie wybranej placówce medycznej na zasadach refundacji,
 • szeroka gama lekarzy specjalistów (również lekarzy profesorów) bez skierowań i limitów,
 • opieka medyczna w ramach asisstance medycznego,
 • ükorzystna relacja ceny do oferowanego zakresu świadczeń,
 • krótki termin oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badania diagnostyczne,
 • pełny zakres badań diagnostycznych (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym),
 • wybrane szczepienia w ramach badań profilaktycznych,
 • około 1200 placówek medycznych na terenie całego kraju – to gwarancja opieki medycznej w Polsce podczas urlopu i wyjazdów służbowych,
 • 24 godzinna Infolinia,
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia w opcji z 20% udziałem własnym,

Dodatkowe informacje

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena

Podobne produkty: