Compensa Zdrowie

↩ Lista ubezpieczeń

Compensa Zdrowie

Informacje ogólne

Prywatna opieka medyczna na terenie całego kraju!

Compensa Zdrowie to ubezpieczenie stworzone z myślą o zabezpieczeniu Twojego zdrowia i życia, które zapewnia szybki, nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej grupy LUX MED i placówek współpracujących.

Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób indywidualnych oraz rodzin, oczekujących opieki medycznej na najwyższym poziomie. 

Zalety

 • bezgotówkowy dostęp do konsultacji i badań w sieci około 1000 placówek medycznych – placówek własnych grupy LUX MED. oraz placówek współpracujących na terenie całego kraju
 • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowań i bez limitów
 • szeroki zakres badań diagnostycznych
 • oferta rozszerzona o koszty leczenia za granicą w związku z nagłym zachorowaniem oraz protetykę stomatologiczną po wypadku
 • przejrzysty i jasno określony zakres świadczeń
 • brak wyłączeń chorób uprzednio występujących  
 • wysoka jakość świadczonych usług

Warianty ambulatoryjne

Compensa Zdrowie to aż 4 warianty ubezpieczenia, zapewniające bezgotówkowy dostęp do konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i wielu innych świadczeń.

Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym Compensa Zdrowie PLUS MEDPLUS COMPLEX MEDCOMPLEX
Konsultacje lekarskie bez limitów, bez skierowania - internista, lekarz rodzinny, chirurg, okulista, dermatolog, otolaryngolod, pediatra, ortopeda, kardiolog, pulmunolog, neurolog, urolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, reumatolog, nefrolog tak tak tak tak
Konsultacje lekarskie bez limitów, bez skierowania -onkolog, hematolog, chirurg naczyniowy, neurochirurg, proktolog, laryngolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, neurolog dziecięcy nie nie tak tak
Konsultacje profesorskie - na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego tak tak tak tak
Opieka ginekologiczna i prowadzenie ciąży w tym m.in.: nielimitowane konsultacje ginekologa bez skierowania, cytologia, mammografia, biopsja cienkoigłowa sutków z badaniem histopatologicznym, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG transwaginalne, USG scriningowe ginekologiczne, prolaktyna, kwas foliowy, hCG całkowite, Toxoplasma gondii, czystość pochwy tak nie tak nie
Nielimitowane wizyty domowe nie nie tak tak
Zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, okulistyczne, urologiczne, otolaryngologiczne, alergologiczne tak tak tak tak
Szczepienie przeciwko grypie - 1 raz w roku, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B tak tak tak tak
Badania diagnostyczne bez limitów, na podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego tak tak tak tak
Podstawowe badania diagnostyczne, m.in. OB, morfologia z rozmazem, APTT, wskaźnik protrombinowy, elektrolity, glukoza, kreatynina, białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol całkowity, trójglicerydy, amylaza, EKG spoczynkowe, spirometria, iniekcje itd. tak tak tak tak
Specjalistyczne badania diagnostyki laboratoryjnej w tym m.in.: badania hematologiczne, biochemiczne krwi, koagulologiczne, hormonalne, serologiczne, bakteriologiczne, histopatologiczne, markery nowotworowe, badania moczu i kału tak tak tak tak
Specjalistyczne badania diagnostyki obrazowej w tym m.in.:  RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endoskopia tak tak tak tak
Specjalistyczne badania czynnościowe w tym m.in.:  EKG, spirometria, densytometria, audiometria, EEG tak tak tak tak
Rehabilitacja nie nie tak tak
Profilaktyka stomatologiczna 1 raz w roku - stan uzębienie, usunięcie kamienia tak tak tak tak
Protetyka stomatologiczna po wypadku tak tak tak tak
Koszty leczenia za granicą tak tak tak tak

Wysokość składki

  Składka miesięczna w zł
Wiek PLUS COMPLEX MEDPLUS MEDCOMLEX
0-14* 51 75 51 75
15-20* 35 51 35 51
21-25 64 92 55 80
26-30 85 117 62 90
31-35 81 113 70 102
36-40 91 124 81 117
41-45 101 138 90 125
46-50 113 155 104 145
51-55 130 178 121 170
56-60 147 201 137 191
61-65 168 229 154 215
*Możliwość ubezpieczenia dzieci do 20. roku życia tylko w przypadku, gdy umowa zawarta jest na rzecz przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Warianty szpitalne

Dzienny zasiłek szpitalny

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień, koniecznego z medycznego punktu widzenia, pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości:

 • 50 zł za dzień
 • 100 zł za dzień
 • 150 zł za dzień
 • 200 zł za dzień

W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny Zasiłek Szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Nie zostały wprowadzone ograniczenia w postaci maksymalnej liczby dni pobytu w szpitalu. Aby uzyskać wypłatę świadczenia nie ma konieczności udokumentowania poniesionych dodatkowych kosztów w związku z pobytem w szpitalu.

Świadczenie operacyjne

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu z tytułu przeprowadzonej operacji stałe świadczenie w zależności od grupy, do której operacja została zakwalifikowana:

 • operacje z grupy 1, np. operacje żylaków kończyn dolnych – 2 000 zł
 • operacje z grupy 2, np. prosta mastektomia – 4 000 zł
 • operacje z grupy 3, np. operacje nerek, kręgosłupa – 6 000 zł
 • operacje z grupy 4, np. operacje wątroby – 8 000 zł
 • operacje z grupy 5, np. przeszczepy – 10 000 zł

W wariancie A wypłata świadczenia przysługuje za operacje przeprowadzone w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W wariancie B odpowiedzialnością objęte są operacje zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku jak i choroby.

Wysokość składek dla zasiłku szpitalnego i świadczenia operacyjnego

  Wysokość zasiłku dziennego w zł Świadczenie operacyjne
Wiek 50 zł 100 zł 150 zł 200 zł Wariant A Wariant B
0-14 8 16 24 32 6 21
15-20 7 14 21 28 7 28
21-25 9 18 27 36 9 35
26-30 11 22 33 44 9 36
31-35 12 24 36 48 10 38
36-40 11 22 33 44 11 45
41-45 11 22 33 44 12 49
46-50 14 28 42 56 17 66
51-55 19 38 57 76 20 80
56-60 19 38 57 76 25 99
61-65 25 50 75 100 31 122
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel np.:

 • pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
 • dodatkową opiekę pielęgniarską,
 • zakup lekarstw,
 • hospitalizację o podwyższonym standardzie,
 • rekompensatę utraconych dochodów.

Wykaz placówek medycznych

Zalety ubezpieczenia

 • krótki termin oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badania diagnostyczne,
 • szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej,
 • przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony,
 • bezgotówkowe korzystanie z usług w wybranych placówkach grupy LUX-MED oraz placówkach współpracujących,
 • szeroka gama lekarzy specjalistów bez skierowań i limitów,
 • opieka medyczna podczas podróży krajowych i zagranicznych,
 • korzystna relacja ceny do oferowanego zakresu świadczeń,
 • pełny zakres badań diagnostycznych (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym),
 • profilaktyka: szczepienia, profilaktyka stomatologiczna,
 • protetyka stomatologiczna po wypadku,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zasięg cały świat) - to gwarancja opieki medycznej podczas pobytu za granicą,
 • blisko 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju – to gwarancja opieki medycznej w Polsce podczas urlopu i wyjazdów służbowych,
 • 24 godzinna Infolinia.

Dodatkowe informacje

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia Compensa Zdrowie zachęcamy do przeczytania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, które odnajdziesz w oknie "Do pobrania".

Zachęcamy również do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z Agentem Compensy, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania:

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena

Podobne produkty: